.
سه شنبه 26 تير 1403.
Jul 16 2024.
  • parsian optic3.png
  • Sairan-JET.png

نحوه گرا گرفتن در شب و روز

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

تعریف گرا:زاویه ای که بین امتدادشمال ویک امتداد دیگر ایجاد شده باشدرا گرا گویند(زاویه ای که یک هدف مشخص با شمال تشکیل میدهد)

گرای معکوس:برای بدست آوردن گرای معکوس باید بدین صورت عمل کرد...

اگر گرای داده شده از180درجه بیشتر بود180درجهاز ان کم میکنیم واگر کمتر بود بالعکس.

 

Compass to Cheek Technique

 

 

قطب نمای عدسی دار

این قطب نما از اجزای زیرتشکیل شده است:

1-دستگیره نگه دارنده               2-محفظه آلمینیومی

3-درب قطب نما                     4-تیغهنشانه روی

5-طوقه کار درشب                  6-صفحه ثابت

7- صفحه لغزنده

 

طرز کار باقطب نمادرروز:

 

1-گرا گرفتن ازیکهدف مشخص:

 

برای این منظور درب قطب نمارا باز نموده وانگشتدست راست رادر حلقه نگه دارنده قرار داده قطب نما را طوری در دست بگیرید که کاملا افقی باشد درب قطب نمابه طورقائم وتیغه ی نشانه روی بصورت(45درجه)سپس قطب نما را درهمان حالت به چشم نزدیک کرده واز داخل روزنه روی تیغه نشانه روی وشکاف روی در قطب نما به هدف نگاه کنید عددی که زیر خط سیاه (شاخص)قرار دارد بخوانید این عدد گرای هدف مورد نظرشماست.

 

2-گرا بستن به قطب نما(حرکتباگرای معین):
 
اگر گرای هدفی مشخص را به شما بدهند واز شمابخواهند به سمت ان هدف حرکت کنید

 

باید ابتدا درب قطب نما را باز نموده وآنقدر بهسمت راست یا چپ بچرخیدتاگرای داده شدهزیر خط سیاه قرار گیرد.در این حالت درب قطب نما مسیر حرکت شماست؛

 

compass

 

طرز کار با قطب نما درشب:
1-گرا گرفتن درشب:
برای گرا گرفتن در شب ابتدا باید خط شب نما رادر امتداد دونقطه  شب نمای دو سر تار موئیقراردهید زاویه درب قطب نما120درجه سپس از داخل شکاف به هدف نگاه کنید دراین حال باسرعت ودقت تیغه نشانه روی را روی طوقه کار درشب بخوابانید تا صفحه لغزنده قفل شود بعد طوقه کار در شب رادرجهت خلاف عقربه های ساعت بچرخوانید تا برروی فلش شمال یاب منطبق شود درهمین حال باید تعداد تقه هارا بشماریدوسپس در3ضرب کنید تا گرای آن شئ نورانی به دست آید
نکته:باید توجه داشت که طوقه کار درشب جمعا120دندانهداردکه120تقه صدا می دهد
وهرتقه 3درجه است که می شود360درجه.
2-گرا بستن به قطب نما درشب وحرکت باآن:
برای حرکت با قطب نما درشب با گرای معین ابتداباید خط شب نمای  طوقه کار درشب رادرامتداد دو نقطه فسفری(شب نما)قراردهیدبعد گرای داده شده را تقسیم بر 3کنید
(برای مثال 10=3÷30)تا بدانید چند تقه می شودسپسطوقه کار در شب رابه تعدادتقه هادرجهت خلاف عقربه های ساعت بچرخوانیدبعد آنقدر به دور خود بچرخید که فلش شمال یاب زیر خط شبنما قرارگیرد(منطبق شود)دراین حالت درب قطب نما مسیر حرکت شماست.

تذکر:خط شب نما همیشه به سمت درب قطب نماست.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
FaceBook  Twitter  

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

آمار بازدیدکنندگان سایت


بازدید امروز194
بازدید دیروز510
بازدید این هفته704
بازدید این ماه8431
بازدید کل819210
ما را محبوب کنید