.
پنجشنبه 30 دي 1400.
Jan 20 2022.
  • Sairan-JET.png
  • parsian optic3.png

جنگ در کوهستان

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

جنگ در کوهستان

كوهستان مظهر استقامت و عظمت مي باشد ، انسان هاي اوليه كوه را به عنوان محلي امن جهت زندگي انتخاب و در غارها زندگي مي كردند ، كوهستان مكان مقدس ، پر رمز و راز و ساكت است كه آرامش خاصي را براي انسان ايجاد مي كند ، پيامبران الهي اين مكان را براي راز و نياز خود با خداوند انتخاب كرده بودند ، در ادبيات ما فردوسي شاعر معروف آرش كمانگير را بر بالاي كوه دماوند قرار مي دهد تا تير معروف خود را جهت تعيين مرز بين سرزمين ايران و توران پرتاب نمايد و همچنين آشيانه سيمرغ پرنده افسانه اي بر بالاي كوه دماوند قرار داشت و ضحاك ماردوش نيز در كوه توسط فريدون به بند كشيده شد .

نيروهاي نظامي پياده و زرهي معمولأ به درگير شدن در مناطق كوهستاني تمايلي نشان نمي دهند ، هواي سرد ، مناطق صعب العبور و پياده روي هاي خسته كننده شرايط دشواري را به وجود مي آورد ، در اين مناطق حركت يگان هاي موتوري و پشتيباني به كندي و در بعضي از مناطق غير ممكن است ، در اين شرايط عرصه نبرد و تاخت و تاز چريك ها و كوماندوها فراهم مي آيد ، در طول تاريخ ، كوهستان شاهد پيروزي ها و شكست هاي بي شماري بوده اند ، براي مثال اوايل انقلاب اسلامي ايران در منطقه كردستان كه عمومأ كوهستاني مي باشد منافقين موضع گرفته و آن جا را به عنوان كانون توطعه بر عليه انقلاب قرار داده بودند ، با فرمان تاريخي امام خميني« ره » نيروهاي مسلح به آن جا اعزام و منافقين را شكست سختي دادند ، رمز موفقيت رزمندگان اسلام توكل به خدا و آشنايي با تاكتيك جنگ در كوهستان بود .

اكنون نگاهي كوتاه و گذرا به تاكتيك هاي جنگ در كوهستان مي اندازيم ، عمليات هاي كوهستاني به دو منظور آفند « حمله » و پدافند « ضد حمله » صورت مي گيرد ، كليد پيروزي جنگ در كوهستان اجراي عمليات هاي آفندي « تهاجمي » است ، اين عمليات ها بيشتر بر پاي كمين اجرا مي شود ، هدف اصلي از كمين از بين بردن نفرات و تجهيزات دشمن و تضعيف روحيه او مي باشد كه خودي را به پيروزي و دشمن را به شكست نزديك مي نمايد .عوامل موثر پيروزي جنگ در كوهستان شامل موارد زير است :

 1- داشتن نفرات زبده : بهترين نيروها را جمع آوري و اولويت انتخاب افراد را در جثه و استقامت جسمي آن ها قرار داد ، ضمن اين كه نفرات انتخابي بايد شجاع و با ايمان بوده و روحيه قوي داشته باشند ، اين افراد مي بايستي فنون كوهنوردي و تاكتيك هاي جنگيدن در كوه را فرا گيرند و با تمرينات مكرر توانايي پياده روي هاي طولاني مدت را در آن ها به وجود آورد .

 2- سرعت عمل : معناي اين واژه عجله در تصميم گيري ها نيست بلكه گرفتن فرصت و ابتكار عمل از دشمن است ، اگر در تصميم گيري ها كندي و تأمل كنيد قطعأ دشمن ضربه خود را وارد مي نمايد . فرماندهان بايد در كوتاهترين زمان ممكن بهترين تدابير را اتخاذ و افراد تحت امر نيز دستورات را با رعايت كامل نظم و انضباط اجرا كنند .

 3- تجهيزات : كليه وسايل مورد نياز اعم از البسه مناسب ، جيره جنگي حداقل براي 48 ساعت ، سلاح ، مهمات و تجهيزات مورد نياز بنا به نوع مأموريت را مي بايستي به همراه داشت ، بايد بيسيم چي ها باطري زاپاس و امدادگران وسايل كمك هاي اوليه را در اختيار داشته باشند . قبل از اعزام به مأموريت از صحت سلاح ها و مهمات به خصوص تيربارها و موشك اندازها و كليه تجهيزات همراه اطمينان حاصل نماييد .

 4- زمين : افراد از فنون استتار و اختفا بالاترين بهره را ببرند ، در كوهستان استقرار در نقاط مرتفع يك امتياز محسوب مي شود ، از مناطق مرتفع مي توان بهترين ديده باني و شليك را انجام داد ، در مناطق مرتفع اقدام به ساختن پاسگاه و قرارگاه نمود و اطراف مقر و نقاط حساس را پست هاي ايست و بازرسي ، نگهبان و گشتي گمارد .

 5- آتش پشتيباني : براي شروع درگيري با دشمن در كوهستان بهترين روش غافلگير كردن و اجراي حجم آتش شديدي بر عليه آن ها مي باشد ، در صورت امكان از آتش توپخانه ، خمپاره و تيربارهاي سنگين جهت پشتيباني استفاده كرد ، داشتن پشتيباني هوايي نيز در نابودي كامل و جلوگيري از فرار دشمن كمك به سزايي مي كند .قبل از انجام هر عمليات بايد شناسايي هاي لازم را انجام داد ، بدست آوردن اطلاعات مربوط به تعداد نفرات دشمن ، نوع تجهيزات و محل حضور آن ها در كوهستان الزامي است ، اطلاعات لازم از طريق اعزام گشتي شناسايي بدست مي آيد و به اطلاعات داده شده توسط بومي هاي منطقه اعتماد نشود ، زمان مناسب براي اجراي عمليات اندكي بعد از بدست آوردن اطلاعات مي باشد ، براي اجراي عمليات وضعيت جوي را در نظر بگيريد ، عمليات آفند و پيشروي به سمت مواضع دشمن در شرايط بد جوي از اجراي پدافند و دفاع مشكل تر مي باشد ، فرماندهان تيم ها نسبت به نوع وهدف مأموريت خود توجيه شوند و نيروهاي زبده اي را جهت مأموريت انتخاب كنند ، پس از توجيه و تقسيم وظايف در تيم كليه نفرات لباس استتار ، آذوقه ، سلاح ، مهمات و تجهيزات مناسب را برداشته و از سالم بودن آن ها اطمينان حاصل كنند .

يكي از مهمترين مأموريت هاي كوهستاني اجراي گشت مي باشد ، گشت به منظورهاي شناسايي ، گرفتن تلفات ، اسير و تضعيف  روحيه دشمن و ايجاد امنيت در محدوده استحفاظي صورت مي گيرد . گروه هاي گشتي بين حداقل 2 نفر و حداكثر 26 نفر سازماندهي و به مأموريت اعزام مي شوند ، با زمان بندي دقيق مسير حركت نيروها را مشخص كرد ، اين مسير از 20 كيلومتر تجاوز نكرده و گروه ها از مسير رفت جهت برگشت استفاده نكنند ، گشتي ها با قرارگاه و واحدهاي همجوار ارتباط بيسيم داشته باشند تا در صورت بروز مشكل ديگران را باخبر كنند ، البته اين نكته را در نظر گرفت كه واحد گشتي نيروي پشتيبان ندارد پس بايد از نظر تجهيزات ، امكانات و روحيه در حد بالايي باشد تا اگر درگير شد به تنهايي از پس دشمن برآيد .

هنگامي كه نفرات گروه گشتي زياد هستند ، افراد به صورت پراكنده و با آرايش نظامي حركت كنند ، حركت دستجمعي آن ها باعث مي شود كه اولأ در صورت درگير شدن دشمن با شليك تيربار ، سلاح سنگين يا پرتاب نارنجك تلفات زيادي را وارد مي كند ، دومأ به دشمن اجازه داده مي شود با يك حركت تاكتيكي نيروها را محاصره و ضربه خود را وارد كند ، در اين راستا نفرات با هماهنگي و آرايش نظامي به شكلي حركت كنند كه مراقب چهار سمت خود باشند و هنگام نبرد مراقب اطراف بود و تيراندازي از لا به لاي سنگ ها صورت بپذيرد . در درگيري ها تا آخرين نفرات دشمن را از پا درآورد يا اسير كرد و با زيركي باقيمانده دشمن را تعقيب و از فرار آن جلوگيري نماييد . براي تثبيت منطقه بايد در آن پاسگاه و قرارگاه ساخت و با ايجاد پست هاي نگهباني و حضور مداوم گشتي ها امنيت آن را حفظ كرد تا در صورت حمله دشمن به خوبي پدافند نمود ، قرارگاه ها و پست هايي كه براي دشمن مزاحمت ايجاد مي كنند بيشتر در معرض خطر حمله قرار مي گيرند ، زمان حملات دشمن معمولأ از غروب آفتاب شروع مي شود تا با استفاده از تاريكي خود را به قرارگاه نزديك كنند . هنگام حمله بايد مراقب كامل اطراف بود زيرا افراد دشمن از يك سمت تيراندازي و از سمت ديگر رخنه مي كنند ، براي مقابله با اين حملات اطراف قرارگاه را سيم خاردار و ميدان موانع درست نمود و با گماردن گشتي و سنگرهاي نگهباني از غافلگير كردن جلوگيري كرد ، در صورت حمله سنگين دشمن به هيچ عنوان روحيه خود را از دست نداده و تا آخرين فشنگ مقاومت نماييد . پاسگاه ها و قرارگاه را بايستي در ارتفاعات احداث نمود و در صورت عدم انجام اينكار در ارتفاعات مسلط همجوار پست نگهباني گذاشت . در كوهستان احداث سنگر دشوار است از اين رو سعي شود از امكانات طبيعي نظير : سنگ ، درخت و ... استفاده و از لابه لاي سنگ ها و ميان شاخ و برگ درختان موضع مناسبي پيدا نمود و از آن جا ديده باني و اجراي آتش كرد . پس از در دست گرفتن نقاط تحت كنترل و كليدي آن جا را پاكسازي نماييد .

در كوهستان حركت خودروها به كندي صورت مي گيرد و دشمن با كمين زدن به خودروها خسارات و تلفاتي را وارد مي كند ، از اين رو خودروها حتي الامكان با هم و به صورت ستون موتوري حركت نمايند ، اين ستون ها حتمأ با تأمين تيربار و نفرات پياده در اطراف يا در صورت امكان با خودروي زرهي حمايت شوند ، چند نفر نيز در جلوي ستون مسير را از نظر نبود مواد منفجره و ... بازديد نمايند .

این مطلب را به اشتراک بگذارید
FaceBook  Twitter  

آخرین بروز رسانی وب سایت

  • آخرین بروز رسانی: یکشنبه 14 نوامبر 2021, 09:42:52

هواشناسی

weather1 copy copy copy copy

نظرسنجی

موضوع مورد علاقه شما مربوط به کدام است؟

آمار بازدیدکنندگان سایت


بازدید امروز6
بازدید دیروز20
بازدید این هفته68
بازدید این ماه373
بازدید کل191351

ارتباط آنلاین(یاهو)

ما را محبوب کنید